program pomocy żywnościowej

logo-starokatolicki__white

Program fundusze europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

O projekcie

Celem projektu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie działań towarzyszących, mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego przez Instytucję Zarządzającą.

Działania realizowane w ramach projektu:


Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;

Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;

Bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

Oddziały Pomocy Żywnościowej

Dolnośląski Oddział Pomocy Żywnościowej Kościoła Starokatolickiego w RP

ul. Rynek 60/2, 50-116 Wrocław.

Adres do korespondencji: Jolanta Tkaczyk, ul. Petyhorska 2/1, 25-125 Kielce

Magazyn Kościoła Starokatolickiego 10

Nowy Jaworów 3, 58- 140 Jaworzyna Śląska

Kontakt do magazyniera: Jan Borowczyk +48 531 988 886

Kontakt do spraw dostaw:

Anna Zając +48 730 939 888

Łukasz Mikołajczyk +48 534 203 687

Kujawsko-Pomorski Oddział Pomocy Żywnościowej Kościoła Starokatolickiego w RP

ul. Poznańska 32, 85-129 Bydgoszcz

Magazyn Kościoła Starokatolickiego 8

ul. Spichlerzowa 3, 86-008 Koronowo

Kontakt do magazyniera: Radosław Koniec +48 797 252 520

Kontakt do spraw dostaw:

Anna Zając +48 730 939 888

Łukasz Mikołajczyk +48 534 203 687

Łódzki Oddział Pomocy Żywnościowej Kościoła Starokatolickiego w RP

ul. Przemysłowa 2, 95- 050 Konstantynów Łódzki

Adres do korespondencji: Jolanta Tkaczyk, ul. Petyhorska 2/1, 25-125 Kielce

Magazyn Kościoła Starokatolickiego 7

ul. Przemysłowa 2, 95- 050 Konstantynów Łódzki

Kontakt do magazyniera: Miłosz Roszkowski +48 531 059 059

Kontakt do spraw dostaw:

Anna Zając +48 730 939 888

Łukasz Mikołajczyk +48 534 203 687

Mazowiecki Oddział Pomocy Żywnościowej Kościoła Starokatolickiego w RP

ul. Krakowska 110/114, BUD B55, pok. 236, 02- 256 Warszawa

Adres do korespondencji: Jolanta Tkaczyk, ul. Petyhorska 2/1, 25-125 Kielce

Magazyn Kościoła Starokatolickiego 2

ul. Modlińska 6D, 03- 198 Warszawa

Kontakt do magazyniera: biskup Tomasz Maciuk +48 511 391 313

Kontakt do spraw dostaw:

Anna Zając +48 730 939 888

Łukasz Mikołajczyk +48 534 203 687

Pomorski Oddział Pomocy Żywnościowej Kościoła Starokatolickiego w RP

ul. Petyhorska 2/1, 25-125 Kielce

Adres do korespondencji: Jolanta Tkaczyk, ul. Petyhorska 2/1, 25-125 Kielce

Magazyn Kościoła Starokatolickiego 4

ul. Do Studzienki 63, 80- 227 Gdańsk

Kontakt do magazyniera:

Bartosz Formela +48 795 501 150

Grzegorz Formela +48 796 010 264

Kontakt do spraw dostaw:

Anna Zając +48 730 939 888

Łukasz Mikołajczyk +48 534 203 687

Śląski Oddział Pomocy Żywnościowej Kościoła Starokatolickiego w RP

ul. Mikołowska 44, 40- 065 Katowice

Adres do korespondencji: Jolanta Tkaczyk, ul. Petyhorska 2/1, 25-125 Kielce

Magazyn Kościoła Starokatolickiego 3

ul. Gliwicka 234, 40- 860 Gliwice

Kontakt do magazyniera:

Mikołaj Rykowski +48 694 019 254

Marta Wilczyńska +48 790 203 645

Kontakt do spraw dostaw:

Anna Zając +48 730 939 888

Łukasz Mikołajczyk +48 534 203 687

Świętokrzyski Oddział Pomocy Żywnościowej Kościoła Starokatolickiego w RP

ul. Ostrowiecka 42, 27- 400 Miłków

Magazyn Kościoła Starokatolickiego 5

ul. Ostrowiecka 42, 27- 400 Miłków

Kontakt do magazyniera: Norbert Kaczmarczyk+48 575 459 007

Kontakt do spraw dostaw:

Anna Zając +48 730 939 888

Łukasz Mikołajczyk +48 534 203 687

Warmińsko-Mazurski Oddział Pomocy Żywnościowej Kościoła Starokatolickiego w RP

ul. Kopernika 5, 11-200 Bartoszyce

Magazyn Kościoła Starokatolickiego 6

ul. Kopernika 5, 11-200 Bartoszyce

Kontakt do magazyniera:

Tomasz Huta +48 736 904 770

Aleksandra Chruściel +48 515 456 127

Kontakt do spraw dostaw:

Anna Zając +48 730 939 888

Łukasz Mikołajczyk +48 534 203 687

Wielkopolski Oddział Pomocy Żywnościowej Kościoła Starokatolickiego w RP

ul. Wysogotowska 104, 62-081 Przezmierowo

Magazyn Kościoła Starokatolickiego 9 

ul. Poznańska 169, 62-080 Tarnowo Podgórne

Kontakt do magazyniera: Tomasz Taran +48 690 804 480

Kontakt do spraw dostaw:

Anna Zając +48 730 939 888

Łukasz Mikołajczyk +48 534 203 687

Zachodniopomorski Oddział Pomocy Żywnościowej Kościoła Starokatolickiego w RP

ul. Słowackiego 12A, 78-300 Świdwin

Magazyn Kościoła Starokatolickiego 1

ul. Połczyńska 10b, 78-200 Białogard

Kontakt do magazyniera:

Robert Borkowski +48 793 530 012

Łukasz Mikołajczyk +48 534 203 687

Kontakt do spraw dostaw:

Anna Zając +48 730 939 888

Łukasz Mikołajczyk +48 534 203 687

Łączna wartość projektu – 2224381,74 PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 74/100) w tym: płatność z tytułu środków europejskich: 2 001 943,56 PLN (słownie: dwa miliony jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy złote 56/100) dotacja celowa z budżetu krajowego: 222 438,18 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 18/100).